До септември месец сайтът ще бъде използван за целите на QA курса и поръчки няма да се приемат.

Заедно за Ямбол

Екипът на “Комплекти За Всеки” реши през цялата 2021 година, половината от нашата печалба да се дарява за подобряване на стандарта на живот в град Ямбол.

За да постигнем това, ще работим заедно с община Ямбол в следните насоки:

  1. Здраве сред природата – ще подпомогнем вече започнатите усилия за озеленяване на града, ще участваме в изграждането на спортни и детски площадки с беседки в свободните междублокови пространства и зони за отдих.
  2. Подпомагане на самообучението и намаляване на безработицата – ще поканим квалифицирани лектори и организираме безплатни курсoве свързани с компютърна грамотност, професионално използване на компютри и езиково обучение, с цел увеличаване на персоналната квалификацията на нашите съграждани.

Отворени сме за всякакви идеи, които могат да подобрят живота на хората в нашият град. Моля, свържете се с нас ако имате други предложения.

Според скромните си възможности, ще популяризираме идеята в социалните мрежи и сред всички представители на бизнеса, с които имаме контакти.

Искрено се надяваме да намерим съмишленици, и да увеличим мащаба на тази инициатива. По-надолу в тази страница, регулярно ще отбелязваме имената на хората и фирмите помогнали за тази кауза, освен ако не са пожелали да останат анонимни. Ще прилагаме отчет за това, което сме направили под формата на документи, снимки и видео материали. В календара на страницата може да намерите проведените и планираните акции в които сме участвали или ангажирали.

Моля споделете тази страница, за да стигне идеята до повече хора! До септември месец сайтът ще бъде използван за целите на QA курса и поръчки няма да се приемат.

 

Може да дарите по сметката на общината като физическо лице:
IBAN:BG13SOMB91308424420344
BIC:SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА АД
Основание за плащане: Заедно за Ямбол –  Здраве сред природата

Може да изберете и друга от изброените идеи за подпомагане. Ако искате да дарите като юридическо лице, и да използвате данъчно облекчение, трябва да подпишете договор за дарение с община Ямбол. Свържете се с нас за повече информация – 0898857302.

КАЛЕНДАР ЗА 2021